Privacy verklaring BeFit Bunde

Bij BeFit Bunde hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en onze website.

1. Verzamelde informatie
Bij het gebruik van onze sportschool en website kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens verzamelen:
• Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
• Gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap bij BeFit Bunde.
• Betalingsgegevens voor de afhandeling van lidmaatschapskosten en andere transacties.
• Gegevens over uw fitnessactiviteiten en -voorkeuren.
• Indien van toepassing, gezondheidsinformatie die relevant is voor uw fitnessdoelen en -behoeften.


2. Doeleinden van gegevensverwerking:
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
• Het beheren van uw lidmaatschap en het leveren van onze diensten.
• Het verwerken van betalingen en facturering.
• Het verstrekken van relevante informatie en updates over onze diensten en activiteiten.
• Het verbeteren van onze diensten en het aanpassen van onze aanbiedingen aan uw behoeften.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het beschermen van onze belangen.


3. Gegevensdeling en -beveiliging:
Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, inclusief beveiligingsmaatregelen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke informatie.


4. Uw rechten
U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist of niet langer relevant zijn. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens als u van deze rechten gebruik wilt maken.


5. Contactgegevens:
Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op:
- BeFit Bunde Adres: Meidoornlaan 1a, Bunde
- Telefoon: +31  6 25 27 69 35
- E-mail: info@befitbunde.nl


6. Wijzigingen in de privacyverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en van kracht worden zodra ze zijn gepost. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-04-2024

 
E-mailen
Instagram